1294م:هفتم فوریه 1294 (جمادی الاخری 693 قمری) و دوران حکومت گیخاتوخان مغول حکمران وقت، ایران بمانند چین دارای پول کاغذی (اسکناس) شد که «چاو» نام داشت. حکام مغولی چین (دودمان یوان) از سال 1271 پول کاغذی در آن کشور رایج کرده بودند زیرا که طلا و نقره موجود در چین تکافوی هزینه های سنگین آنان نبود. قدمت پول کاغذی در چین که به صورت «بلوکی ـ نوعی مهرزنی» چاپ می شد به سال 600 میلادی بازمی گردد ولی پولی دائمی نبود و هرگاه که هزینه های دولت بالا می رفت و طلا برای ضرب سکه کافی نبود پول کاغذی چاپ می کردند که نوعی برات (حواله خزانه داری دولت) بود. گیخاتوخان که مردی ولخرج و سطحی بود و بزرگ وزیرش ـ صدر جهان (صدرالدین احمد خالدی زنجانی) ولخرج تر از او ـ تصمیم به رایج کردن پول کاغذی گرفتند که این تصمیم به اجرا درآمد و «چاو» که قطعی بزرگ داشت و «چاو مبارک» خوانده می شد به جریان گذارده شد. طولی نکشید که مخالفت با این پول از شیراز و تبریز آغاز و لذا، چند ماه بیشتر عمر نکرد. با اینکه گیخاتو حکم به لغو آن داد، صدای مخالفت با او نه تنها خاموش نشد بلکه گسترش یافت، نظامیان را هم فراگرفت و به تدریج تبدیل به انتقاد عمومی از فساد اداری شد. گیخاتو پس از اینکه از مخالفت تنی چند از ژنرال هایش آگاه شد و شنید که دست به نافرمانی زده و درصدد شورش نظامی برآمده اند در سال 1295 میلادی از ترس فرار کرد و به مغان شمالی (نخجوان) رفت و در آنجا کشته شد. فساد اداری و بوروکراسی بد در ایران از زمان مغولها و کمی بیش از 700 سال پیش آغاز شد، در عصر جانشینان شاه عباس به صورتی دیگر درآمد و پیچیده تر شد و پس از یک دوره اصلاحات در زمان نادر و کریمخان، از اواخر سلطنت فتحعلیشاه قاجار رو به وخامت نهاد و ... بگونه ای که دو مستشار آمریکایی بیطرف ـ مورگان شوستر و دکتر میلسپو ـ به یک نسبت از حل این مسئله ابراز یاس کرده بودند. مورخان ولخرجی حکمرانان مغولی ایران از اموال عمومی و خزانه (بیت المال)را به دلیل بی اطلاعی از رموز و فنون حکومت و بی اعتنایی نسبت به آن به علت ادامه علامه مندی به زندگانی در حال کوچ و بذل و بخشش به بستگان و خواص نوشته و افزوده اند که این میراث مغول منحصر به ایران نیست، روسیه و چند منطقه اروپایی و آسیایی پیرامون آن هم از قربانیان این میراث هستند که همانا بوروکراسی و فساداداری است. همین فساد اداری یکی از علل فروپاشی شوروی بوده است زیراکه پس از درگذشت لنین، وارثان انقلاب بلشویکی او نتوانستند و یا نخواستند به آن پایان دهند که در فرهنگ کشور ریشه دوانیده است.

کار انتشار پول کاغذی در اروپا در سال 1574 در هلند و در سال 1660 در سوئد آغاز شده و در آمریکا چاپ و انتشار آن از پنجم فوریه 1690 و در مهاجرنشین ماساچوست صورت گرفته است، ولی تا پایان دهه 1960 پشتوانه پولهای کاغذی عموما طلا بود و در حقیقت هر اسکناس یک «حواله طلا» بود و دولتها نمی توانستند بیش از موجودی طلا، اسکناس (بانک نوت) به جریان بگذارند، لذا ارزش پول تقریبا ثابت بود. بحران مالی جهانی در دو سال اخیر نتیجه کثرت چاپ دلار آمریکا و توزیع آن در جهان است. دلار آمریکا از زمان اجرای طرح مارشال (نزدیک به 60 سال پیش) پول جهانی شده است.

 

تصوير پول کاغذي چين رايج در قرن چهاردهم ميلادي

 

1286ش: 18بهمن سال 1286 (هفتم فوريه 1908) نخستين قانون مطبوعات در ايران در 53 ماده از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. گرچه اين قانون بهتر از اصلاحيه ها و قوانين مطبوعاتي بعد از آن (به استثناء ضابطه موقت دولت مصدق) بود، اما بسياري هستند كه وضع چنين قانوني را بدعتي منفي مي دانند كه مانع از رشد ژورناليسم وطن شده است، زيرا كه اين قبيل مقررات (صرف نظر از كدام كشور) نشر روزنامه را مقيد ساخته و امر انتشار را در كنترل دولت قرار داده حال آن كه ژورناليسم، خود يك ركن از قواي دمكراسي است و ركن هاي متشكله يك دمكراسي بايد منفك از هم باشند.

مقايسه قانونهاي مطبوعات ايران در طول زمان با هم، هركدامشان را ناقض بخشي از قانون ديگر نشان مي دهد و چنين برمي آيد كه اصول و فلسفه «روزنامه نگاري» و استانداردهاي جهاني اين حرفه در تنظيم اين ضوابط ملاك كار نبوده و تنها سياست دولتهاي وقت منظور نظر بوده است. براي مثال؛ در يك برهه يك قانون مطبوعات ايران كارمندان دولت را ممنوع از داشتن نشريه عمومي (حرفه اي) و اشتغال به كار روزنامه نگاري مي كند و قانون ديگر اين مورد منطقي را حذف، و قانون سوم دوباره برقرار مي دارد. قانون چهارم علنا يك دسته از اتباع ايران را از اين حرفه محروم مي كند و به گونه اي تنظيم شده است كه برخلاف كشورهاي ديگر و اصل تفكيك قوا، دولت و سازمانهاي عمومي را هم روزنامه نگار وناشر روزنامه مي كند! و .... حال آن كه نشريه، رسانه اي است مانند رسانه هاي ديگر ازجمله كتاب، سينما، تابلوهاي خياباني و ... و كسب و كاري است همانند طبابت، مهندسي، كتابفروشي، رستورانداري و ... و نبايد از آن واهمه داشت. نمي توان پروانه ساخت اتومبيل نداد زيرا كه اتومبيل ممكن است تصادف كند و آدم بكشد. روزنامه اينك بزرگترين وسيله دفاعي يك ملت است و اگر در دست يك ژنرال با تجربه (روزنامه نگار حرفه اي) باشد منافع و سلامت ملت را حفظ و جامعه را در برابر هرگونه پيش آمدي آماده مي سازد. در قرن 21 نفوذ قدرتها به خاطر موشكها و بمب هايشان نيست، به دليل رسانه هايشان است كه راه اجراي سياستهاي آنها در هر زمينه را هموار مي سازند. هنگام تدوين يك قانون حاكم بر يك حرفه لازم است كه اصول حقوق بشر، حقوق اساسي اتباع مندرج در قانون اساسي، اصل آزادي اشتغال و انتخاب حرفه و كار مفيد و مسالمت آميز و خدمت به وطن در نظر گرفته شود. سالهاست كه ثابت شده است مجله هاي تخصصي بيش از مدارس به ارتقاء معلومات اتباع كمك كرده اند ولي در وطن ما (طبق قانون مطبوعات) براي انتشار يك ماهنامه تخصصي كه يك خدمت ميهني است بايد از هفت خوان بررسي صلاحيت ها! عبور كرد و ... تا مجوز گرفت. در تازه ترين قانون مطبوعات ما، نشريات و انواع روزنامه (حرفه اي، حزبي و تخصصي) تعريف نشده اند، شرح وظايف سردبير كه فرمانده تحريريه روزنامه است و همچنين شرايط حرفه اي احراز مقام در تحريريه (اصطلاحا اطاق خبر) روشن نشده است و ... كه در عمل توليد مشكلات كرده است. انتقاد علني اخير مدير مسئول روزنامه حزبي «كارگزاران» از تحريريه اش، به دليل فقد تعريف «روزنامه حزبي» در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 است. روزنامه حزبي ناشر افكار و نظرات و فعاليت هاي آن حزب است و اصولا بايد تحت نظر مستقيم دبيركل و هيات مديره (دفتر سياسي) حزب باشد. در كشورهاي ديگر، سخنگوي هر حزب عملا مديريت روزنامه ارگان آن حزب را برعهده دارد و دبيركل حزب سردبير اجرايي آن را منصوب مي كند و در روزنامه حزبي مقامي به نام «مدير مسئول» وجود ندارد و منطقي براي وجود چنين مقامي نمي توان وجود داشته باشد زيرا كه حزب مسئول است. «مدير مسئول روزنامه» مقامي است عمدتا مخلوق قانون مطبوعات ايران. سردبير اجرايي روزنامه و «پروف ريدر كل» است كه مطالب را مي خوانند. كار مدير عمدتا تنظيم امور مالي ـ اداري است و وقت خواندن همه مطالب و اطمينان از صحّت آنها را ندارد و درنتيجه نبايد مسئول مطالب روزنامه قرارگيرد. «ناشر (در ايران؛ صاحب امتياز = پروانه)» مالك روزنامه است و برايش امكانپذير نيست كه پيش از انتشار، مطالب دهها صفحه يك نشريه يوميه را بخواند و روي هر كلمه دقت كند و احيانا دستور بررسي مجدد و تعويض بدهد، فرصت نيست!. در قوانين پيشين مطبوعات ايران همانند قوانين مدني ـ كيفري همه كشورها، نويسنده مطلب مسئول صحّت آن و سردبير مسئول انتشار و «پروف ريدر» مسئول بي غلط بودنش است، نه مدير (مسئول امور اداري، امضاء كننده چكها و ...) و يا دارنده پروانه. در كشورهاي ديگر امور مطبوعات كه قوه چهارم يك دمكراسي هستند در دست صنف مطبوعات (برگزيدگان اهل اين حرفه) قراردارد. قانون مطبوعات مصوب سال 1364 دست كم در قسمت تعريف هاي حرفه اي آن درخور كشوري با اين همه پيشرفت تكنولوژيك و ورود به باشگاه فضايي نيست. جهانيان در برابر عظمت تاريخ ايران و خدمت ايرانيان به تمدن و فرهنگ بشر سر تعظيم فرود مي آورند.


1328ش:سه ماه پس از تاسيس جبهه ملي به رهبري دكتر مصدق ، وي 18 بهمن ماه 1328 خورشيدي در اجتماعي بزرگ كه به دعوت اين جبهه براي اعتراض به سوء جريان انتخابات سنا و مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان برگزار شده بود خطاب به مردم ، آنان را درجزئيات مداخله دولت در كار انتخابات قرار داد و گفت كه دولت با گشودن مجلس، پيش از برگزاري انتخابات شهر تهران مرتكب نقض قانون شده است كه جرم است و مشروعيت حكومت كردن را از دست داده است.

دكتر مصدق قبلا پيش از انجام انتخابات سنا به دولت اعتراض كرده بود كه فهرست نامزدهاي خود را چاپ و در دسترس انتخاب كنندگان قرار داده و يك نسخه از اين فهرست در دست اوست كه در پاكت گذارده و لاك و مهر كرده تا پس از انتخاب سناتور ها آن را اعلام دارد . وي گفته بود كه دولت با اين عمل، همه اعضاي سنا را انتصابي كرده است و چنين حكومتي همانا « ديكتاتوري » است. دكتر مصدق با بيان اين اعتراض به احمد اباد تبعيد شده بود كه يك روز پس از لغو تبعيد در اجتماع ميدان بهارستان شركت و اعتراض خود را تكرار كرده بود.

 

اعتراض دكتر مصدق به انتخابات سال 1328

 

1954م:هفتم فوريه 1954 (18 بهمن 1332) دكتر شاخت اقتصاددان آلماني براي سومين بار در طول سه دهه به ايران دعوت شد تا براي حل مسائل اقتصادی وطن ما و پيشرفت راه حل بدهد و اين بار (شش ماه پس از براندازي 28 امرداد) عمدتا با هدف دادن نظر درباره چاپ اسكناس تازه.

چرا در ايران اين همه به دكتر شاخت توجه مي شد؟. براي اين كه از همان نخستين سفر او به ايران (در دهه 1310)، روزنامه ها تبليغ وسيع كرده بودند كه او به دلايل نژادي دوستدار تاريخ ايران، هواخواه پيشرفت كشور ما و يك كارشناس اقتصادی بي طرف است و با دادن طرح هاي مالي، كمك بزرگ به حل مسائل اقتصادي آلمان كرده بود كه پس از جنگ جهاني اول دچار بحران مالی و كاهش ارزش پول این کشور تا حد يك نان به هزاران مارك شده بود. «شاخت» يك اقتصاددان ناسيوناليست آلماني (متمايل به حزب نازي) بود كه از گزند بگير و ببندهاي پس از جنگ جهاني دوم جان سالم به در برده بود. وي كه (به خواست هيتلر) پيشنهادهاي مالياتي و گمركي و راه صنعتي شدن ايران را به دولت رضاشاه داده بود، در سپتامبر 1952 (مهر 1331) نيز در تهران به دولت دكتر مصدق اندرزهاي فراوان در زمينه اقتصاد بدون نفت و سياستهاي مالياتي و پولي و رساندن هزينه هاي دولت به حداقل ارائه كرده بود. اين بار هم روزنامه هاي تهران پيرامون ملي گرا و نابغه بودن شاخت و كمك او به حل مسائل اقتصادي دولتهاي ضد استعمار كه جوياي استقلال ملي هستند «بدون اين كه نظرديگري داشته باشد» مطالب متعدد نوشته و از او يك نماد بزرگ ساخته بودند.

سال بعد كه دولت كودتا از «شاخت» دعوت بعمل آورد، نخست او به آمدن به تهران تن نداد و پاسخ داد كه دادن اندرز از آلمان هم عملي است كه دولت تهران اصرار بر مذاكره از نزديك كرده بود. هدف دولت زاهدي از دعوت «شاخت» انتشار اسكناس تازه (به بهانه راه افتادن نفت) بود و ... ولي دكتر شاخت نظر ديگري داشت. وي موافق چاپ اسكناس بزرگتر از 20 توماني و فداكردن كار رقابت توليدات داخلي با خارج (با افزايش تعرفه گمركي بر واردات) نبود و آن را مانع پيشرفت و مرغوب شدن محصولات داخلي مي دانست و بر گرفتن ماليات تصاعدي (برحسب درآمد) و سياست پولي بر پايه انعطاف پذير بودن نرخ بهره نظر داشت و گرفتن ماليات فيكس (ثابت) را كه مورد نظر پولدارهاي ايران بود كه به كودتا كمك كرده بودند رد مي كرد. دکتر شاخت به زاهدی هشدار داده بود که مانع بازگشت فساد اداری به ایران شود زیراکه شنیده بود آنانکه در برانداختن دولت دمکراتیک دکتر مصدق کمک کرده بودند [طلبکاران کودتا] قصد سوء استفاده دارند بدون داشتن استحقاق، مقام می خواهند و درصدد به انحصاردرآوردن معاملات، امتیازات و ... هستند.

ايجاد فروشگاههاي دولتي بزرگ (نظير فروشگاه فردوسي كه بعدا به فروشگاههاي شهر و روستا تبديل نام دادند به هدف پايين آوردن قيمتها با از ميان برداشتن دست واسطه ها) و نيز تاسيس فروشگاهها تعاوني كاركنان (دولت و شركتها) از توصيه هاي دكتر شاخت به دولت ايران بوده اند. نخستين فروشگاه از اين دست (فروشگاه فردوسي) توسط آلماني ها به وجود آمد.

 

دکتر شاخت


1900م:هفتم فوريه سال 1900 زادروز حزب كارگر‌ (زحمتكشان) انگلستان است . اتحاديه هاي كارگري انگلستان در اين روز تاسيس چنين حزبي را اعلام داشتند كه از 20 روز بعد فعاليت خود را آغاز كرد. اين اتحاديه ها در سال 1881 با كمك گروهي از روشنفكران چپگرا فدراسيون سوسيال دمكرات و در سال 1884 «جامعه فابيان» را تاسيس كرده بودند. انقلاب صنعتي انگلستان تاسيس حزب كارگر را اجتناب ناپذير كرده بود.

سوم اوت سال 1892 مردي بركرسي عضويت مجلس نمايندگان انگلستان نشست كه با همه فرق داشت. پارلمان انگلستان تا آن روز در عمر ششصد و اندي ساله خود به ياد نداشت كه مردي در رديف نمايندگان كه هميشه با لباس رسمي (فراك) حضور مي يافتند بنشيند كه كلاهي پارچه اي بر سر، شلواري چهارخانه برپا و كتي يقه كارگري كه از پشم نامرغوب ساخته شده بود برتن داشته باشد. وي« جيمز هاردي » كارگر معدن بود كه به خود جرات داده بود نامزد شود، راي بياورد و به عضويت مجلس در آيد.

او از ده سالگي روزها كار و شبها به مدرسه رفته بود و عضو اتحاديه كارگران معدن بود. جيمز هنگام معرفي نمايندگاني كه براي نخستين بار وارد مجلس شده بودند ، خود را يك سوسياليست خواند و به اين ترتيب پارلمان انگلستان داراي نخستين كارگر سوسياليست شد.

عضويت جيمز هاردي در مجلس و اثبات شايستگي اش به تاسيس حزب كارگر انگلستان شتاب داد.

اين حزب شش سال پس از تاسيس داراي 29 نماينده در پارلمان شد. چهار سال بعد عده اين نمايندگان به 42 تن رسيد و به تدريج در رقابت با حزب محافظه كار جاي حزب ليبرال را گرفت و رقيب اصلي آن حزب شد و در سال 1924 موفق به تشكيل كابينه گرديد و زمام امور انگلستان را به دست گرفت .

از نخستين كار هاي دولت حزب كارگر به رسميت شناختن حكومت شوروي بود. با وجود اين ، حزب كارگر به دليل موقع بين المللي انگلستان مجبور شد رئوس سياست هاي اين دولت را دنبال كند.

به تدريج رهبران اين حزب كه رنجها و محروميت هاي دوران كارگري را فراموش كرده بودند از سوسياليسم هم فاصله گرفتند و سايه اي از سوسياليسم شدند.

مردم انگلستان پس از پايان جنگ جهاني دوم ، حزب كارگر را بر چرچيل ترجيح دادند ، زيرا كه احساس كرده بودند در آن شرايط ، ديگر به او نياز ندارند . با وجود اين، تا دچار مشكل جهاني شدند دوباره سراغ وي رفتند و هم او بود كه دولت دكتر مصدق را برانداخت ، زيرا كه مصدق دست انگلستان را پس از 150 سال از ايران كوتاه كرده بود.

از آن پس دو حزب محافظه و كارگر متناوبا حكومت انگلستان را به دست داشته اند و حزب ليبرال كه در دهه هاي آخر قرن 20 دوباره جاني گرفته است ائتلاف و همكاري با حزب كارگر را بر حزب محافظه كار ترجيح داده است.

 

جيمز هاردي

 

1937م:جورج برنارد شاو درام نويس، انديشمند و شخصيت ايرلندي تبار هوادار سوسياليسم در فوريه 1937 كه دغدغه از انتخابات بعدي انگلستان وجود داشت در مصاحبه اي كه نظر او را در اين زمينه خواسته بودند گفت: برويد از كساني كه مي خواهند نامزد شوند بپرسيد كه چرا متقاضي و داوطلب خدمت عمومي (به مردم و كشور) هستند كه مستلزم فداكاري ، تحمل زحمت و مشقت بسيار و قبول انواع خطر است. اگر استدلال آنان شما (روزنامه نگاران) و مردم را قانع كرد كه نامزدهاي شايسته اي هستند، در هر حوزه بهترينشان را انتخاب كنيد. اگر به خاطر جوياي نام است كه در حاشيه نشستن و نوشتن انتقاد از كارهاي زيان آور مقامات و نيز دادن اندرز و انديشه براي بهبود امور و تامين رفاه مردم براي جرايد و يا به صورت كتاب و نمايشنامه كه شهرت بيشتر و ماندني تر به بار مي آورد. داشتن مقام عمومي هم كه توليد ثروت نمي كند، مگر با سوء استفاده از مقام و منزلت. من صوفي نيستم ولي بزرگترين قدرت را هم در كنترل نفس و تسلط بر خويش مي دانم، نه قدرت چند روزه (سلب شدني و چند روزه مصرف) كه مسئوليت فراوان، ناراحتي وجدان و ديدن كابوس در خواب و ... دارد.

 

شاو

 

1688م:امروز زاد روز « پير ماريووPierre De Marivaux » كمدي ــ درام نويس معروف قرن 18 فرانسه است كه در 1688 به دنيا آمد و در 1763 در گذشت .

از وي 30 نمايشنامه باقي مانده كه بيشتر آنها به زبانهاي ديگر ترجمه شده اند و بعضي از انها عنوان شاهكار گرفته اند . «نوكر قلابي» ، «عشق و شانس» ، «ماريان» و «پي گيري مضاعف» از نوشته هاي او هستند.

 

پير ماريوو

 

1837م:هفتم فوريه زادروز «جيمز اگوستوس هنري موري James Augustus Henry Murray» زبان شناس بلند آوازه اسكاتلندي و مولف ديكشنري انگليسي آكسفورد است كه در سال 1837 به دنيا آمد و 78 سال عمر كرد.

جيمز موري كه به نوشته خودش از جواني علاقه مند به شاخه «تاريخ زبان» از رشته انسانشناسي شده بود پس از چند سال تدريس و مديريت مدرسه، به دنياي واژگان پاي نهاد و كار تدوين ديكشنري آكسفورد را به دست گرفت و تا لحظه مرگ آن را رها نساخت. جیمز موری نوشته است که پژوهش در دنیای واژگان و ديكشنري نویسی يك خدمت بزرگ به همه مردمي است كه مي خواهند بخوانند و بنويسند و سخن بگويند.

«موری» نه تنها معنا و تعريف و تلفظ هر واژه انگليسي را به دست آورد بلكه تاريخ و ريشه هر واژه را نيز تحقيق كرد و براي آگاهي همگان در لغتنامه قرارداد كه كاري بس مهم و پرزحمت است. كساني دست به چنين كارهايي مي زنند كه غرق در عشق به مردمند، زيرا مزد و پاداش و لقب نمي تواند يك هزارم چنين زحماتي را جبران كند . وي به پاس اين خدمت، از رئيس كشور انگلستان لقب «سر» گرفت.

زبان انگليسي يك زبان گرمانيك (از خانواده آلماني زبانهاي هند ـ اروپايي) همانند پارسي است. 16ـ 15 قرن پيش چند طايفه ژرمن (آلماني) به جزاير بريتانيا مهاجرت كردند و اين زبان را همگاني ساختند. بعدا براثر تهاجمات اقوام اسكانديناويايي به ويژه نروژي ها، لغات متعدد ازاين زبانها وارد انگليسي شد. در قرن يازدهم ميلادي، فرانسويان به فرماندهي ويليام (ويليام فاتح) انگلستان را تصرف كردند و در طول حكومت خود فرانسه را زبان دولتي انگليسي ها كردند. از قرن پانزدهم، ناسيوناليسم انگليسي «زبان انگليسي» را زنده كرد ولي به صورتي تازه و پراز لغات فرانسوي، اسكانديناوي و لاتين. از زمان همگاني شدن اينترنت و تعدد سرچ انجين هاي انگليسي، اين زبان عملا بين المللي شده است.

 

James Augustus Henry Murray

 

2006م:ششم فوريه 2006 انتشار عكس و اظهارات بانو Isabelle dinoire و در آن زمان سي و هشت ساله كه 27 نوامبر 2005 تحت عمل پيوند صورت قرار گرفته بود جالب ترين و پر مخاطب ترين گزارش روز رسانه ها اعلام شده بود. وي نخستين انساني است كه تحت عمل جراحي «پيوند چهره» قرار گرفته است و اينك با لب ها، بيني، چانه و دهان يك بانوي متوفا به زندگي ادامه مي دهد و حالت عادي را بازيافته است.

از 27 نوامبر 2005 درباره اين عمل جراحي گزارش هاي متعدد انتشار يافته بود ولي به روزنامه نگاران اجازه مصاحبه و عكسبرداري از ايزابل داده نشده بود و به همين سبب، جهانيان مشتاقانه در انتظار عكس او با لب و بيني و چانه تازه بودند.

ايزابل كه فرانسوي و از ساكنان شمال اين كشور است مورد حمله يک سگ قرار گرفته بود و اين سگ لبها، بيني، چانه و قسمت جلويي دهان او را پاره كرده و جدا ساخته بود به گونه اي كه ترميم آن بدون عمل «پيوند چهره» امكانپذير نبود. پس از يافت شدن عضو مورد نياز، جراحان بيمارستان«Amiense» فرانسه تصميم به عمل پيوند گرفتند و اعضاي صورت يك زن در حال فوت (براثر مردن سلولهاي مغز) را در جاي اعضاي ازدست رفته چهره ايزابل پيوند زدند و قيافه او اينك به حالت طبيعي خود در آمده است.

ايزابل در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود پس از عمل جراحي، ضمن سپاسگزاري از بستگان زن متوفا كه امكان اميد به زندگاني عادي را به او دادند گفت كه وضعيت چهره او عادي و مثل اين است كه بيني و لب ها و چانه از اول هم مال خودش بوده است ولي سخن گفتن هنوز براي او سخت است. وي درباره آثار زخم روي گونه هايش گفت كه جاي دندان سگ است كه قرار است بعدا با عمل جراحي پلاستيك اصلاح شود.

 

ايزابل با چهره تازه در نخستين مصاحبه


1945م:رسانه های آمریکا هفتم فوریه 1945 (دو ماه و 23 روز پیش از افتادن برلین به دست ارتش سرخ و خودکشی هیتلر) فاش کردند که سران روسیه، آمریکا و انگلستان از چند روز پیش در کریمه (ساحل دریای سیاه) گرد آمده اند تا وضعیت خود و مناطق متصرفه و سیاست ها را روشن سازند که پس از شکست هیتلر، میان سه دولت اختلاف بروز نکند و کشمکشی دیگر آغاز نشود. با وجود این، نشست سران سه گانه در کریمه تا یازدهم فوریه محرمانه مانده بود و در این روز اعلامیه این نشست انتشار یافت که مورخان عنوان کنفرانس یالتا برآن گذارده اند زیرا که در این شهر برگزار شده بود.

سرمقاله نگاران روزنامه های آمریکا قبلا با انتشار نظرات و دلایل خود، روزولت را تشویق به برپایی این نشست کرده بودند که قرار بود پس از سقوط برلین تشکیل شود. سرمقاله نگاران روزنامه های آمریکا نوشته بودند که با کوچکترین بهانه، میلیونها سرباز روس قادر خواهند بود که به پیشروی خود از برلین و وین به سوی ساحل اقیانوس اطلس ادامه دهند و همه اروپا را تصرف کنند و ضمن سازش با شارل دوگل، نظامیان آمریکایی و انگلیسی را که از لحاظ شمار به یک سوم آنان هم نمی رسند به دریا بریزند. دوگل یک ناسیونالیست فرانسوی (منتفر از انگلوساکسونیسم) است و آماده سازش با مسکو که با این عمل چپ های فرانسه را هم راضی خواهد کرد. اين مقاله نگاران در نوشته هايشان به روزولت يادآور شده بودند که شمار کمونیست ـ سوسیالیست های اروپا در طول جنگ داخلی اسپانیا و متعاقب آن جنگ جهانی دوم افزایش چشمگیر یافته است که به صورت پارتیزانهای استالین عمل خواهند کرد.

در طول این نشست، روزولت بدون اطلاع چرچیل از استالین خواست که در خاور دور علیه ژاپن وارد جنگ شود. چرچیل مخالف ورود روسیه به جنگ خاور دور و گسترش قلمرو در این منطقه بود. روزولت نظر دیگری داشت و می خواست که توجه استالین به منطقه اقیانوس آرام جلب شود و از جاه طلبی و تصرف احتمالی اروپای غربی منصرف شود. برخي از مورخان تاريخ جنگ جهاني دوم نوشته اند که روزولت (که در آن زمان هنوز مطمئن به تکمیل بمب اتمی آمریکا نبود) احتمالا تحت تاثیر همان سرمقاله ها خواسته بود که توجه استالین به منطقه اقیانوس آرام جلب شود، از بار آمريکا در جنگ با ژاپن که پيش بيني مي شد طولاني باشد بکاهد، بعلاوه رهبر وقت دولت مسکورا از انديشه تصرف اروپای غربی منصرف سازد.

روزولت در يالتا همچنين اصرارکرده بود که دولت های متحد در جنگ 15 آوریل 1945 (دو ماه بعد) یک کنفرانس عمومی تشکیل دهند و ....

طبق اعلامیه یالتا که در پايان نشست انتشاريافت قرار بر تقسیم آلمان میان چهار دولت فاتح و انهدام کامل میلیتاریسم آلمانی و اجرای برنامه هایی گذاشته شده بود که برای همیشه تفکر برتری جویی آلمانی (ژرمن) را پایان دهد، سران سه گانه برسر مناطق جنگزده و چگونگی روابط فاتحان به توافق رسیده بودند از جمله خروج نيروهاي سه دولت از ایران بلافاصله پس از پایان جنگ ايران، اروپاي شرقي و سرزمين هايي كه توسط ارتش سرخ از تصرف آلمان خارج شده اند درمنطقه نفوذ شوروي قرار گيرند، يوگوسلاوي به دست تيتو فرمانده پارتيزانها سپرده شود، اتريش بعدا به صورت كشوري مستقل و بي طرف در آيد. اين كنفرانس نتوانسته بود درباره يونان تصميم بگيرد كه پس از جنگ، نزاع شرق و غرب (معروف به جنگ سرد) از همين يونان آغاز شد. استالين با اينكه در يالتا امضا داده بود كه بلافاصله پس از جنگ نيروهاي خود را از ايران خارج كند دست به تعلل و بهانه جويي زد و ديديم كه نزديك بود اين تعلل به تجزيه ميهن ما منجر شود.

مرور زمان نشان داد که هرآنچه را که شوروی در کنفرانس یالتا به دست آورده و درنتیجه، پس از جنگ یکی از دو ابرقدرت جهان شده بود، گورباچف در اواخر دهه 1980 از دست داد. شوروی در جنگ دوم جهانی 27 میلیون کشته داده بود و امتیازات به دست آورده در نشست یالتا و کنفرانس پتسدام خونبهای آنان و غرامت ویرانی وارده به آن کنفدراسیون بودند که گورباچف و یلتسین آنهارا برباد دادند.

 

سران سه دولت در فوريه 1945 در يالتا


1990م:هفتم فوریه 1990 حزب کمونیست شوروی که 73 سال قدرت را در این جماهیریه انحصارا به دست داشت رسما اعلام کرد که به این انحصار پایان داده است. گورباچف در سال 1989 اجازه تاسیس احزاب دیگررا داده بود. افراطیون حزب سوسیال دمکرات روسیه (مارکسیستها) در سال 1912 به نام بلشویکها (اکثریت) از آن حزب جداشدند و در سال 1917 انقلاب کردند و زمام امپراتوری روسیه را به دست گرفتند و در سال 1918 بر تشکیلات خود نام حزب کمونیست گذاردند. پس از درگذشت لنین، بسیاری از فرصت طلبان با چاپلوسی و نیرنگ مقامات حزبی را [از کمیته مرکزی تا پولیت بورو و کنگره] به دست گرفتند و با دائمی کردن مقام خود حزب و در نتیجه دولت برگزیده حزب را دچار یک بوروکراسی پیچیده و فساد اداری کردند و به فروپاشی کشاندند. یلتسین حزب کمونیست را که خود از نردبان آن بالا رفته بود منحل و اموالش و ازجمله روزنامه پراودا را حرّاج کرد. بعدا دو حزب کمونیست که یکی از ایندو روش سوسیال دمکرات دارد در روسیه تاسیس شده که احزاب اقلیت هستند. جمهوری های جداشده از روسیه هم هرکدام برای خود دارای حزب کمونیست تازه شده اند که قدرت حکومتی ندارند. مورّخان معاصر در نوشته های خود به نظامهای ایدئولوژیک هشدار داده اند که از اشتباهات حزب کمونیست شوروی پند بگیرند.

 

2005م:خواستهاي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه وقت آمريكا از سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در ملاقات ششم فوريه 2005 در آنكارا از سوي برخي از رسانه ها «آمرانه» تلقي شده بود. لاوروف براي ديدار رايس به آنكارا رفته بود.

رايس در ملاقات آنكارا به لاورف گفته بود: ادامه سركوب ناراضيان و منتقدان در روسيه، مناسبات واشنگتن با مسكو را دشوارتر خواهد ساخت. رايس افزوده بود: گامهاي تازه روسيه در تصاحب تلويزيون مستقل اين كشور و كمپاني نفتي يوكوس از صاحبانشان و به زندان افكندن و يا فراري دادن آنان و همچنين محدود ساختن اختيارات فرمانداران مناطق روسيه مانع از روابط تمام عيار و عميق دو كشور شده است. با وجود اين، ما (آمريكا) هنوز در صدد نيستيم كه روسيه را ايزوله كنيم. رايس همچنين خطاب به لاوروف كه در سابق يك مامور امنيتي شوروي [سرهنگ کا گ ب] بود گفته بود: دخالتهاي بي نتيجه روسيه در انتخابات گرجستان و اوكراين كه دولت آمريكا را نسبت به نيّت روسيه مشكوك و مايوس ساخته است. روسيه كه در عمليات نظامي آمريكا در افغانستان به ما كمك كرد و در عراق سدي ايجاد نكرد و باعث قدرداني ما شد اينك در راهي قدم بر مي دارد كه مطابق خواست ما و به سود روسيه نيست و ....

نظر عموم رسانه هايي كه اين خواستهاي آمرانه بانو رايس را تفسير كرده بودند اين بود که دولت واشنگتن روسيه را به چشم يک کشور عقب افتاده جهان سوم مي نکرد که اين چنين امر و نهي مي کند. روسيه از آن همه امتيازي كه از اواخر دهه 1980 به آمريکا داد و حتي حاضر به تجزيه خود شد تاكنون سودي نبرده و كوچكترين امتيازي به دست نياورده و از جمله نتوانسته است وارد سازمان تجارت بين المللي شود.

 

رايس و لاوروف در ديدار آنکارا

 

2006م:ششم فوريه 2006 گزارش هاي مربوط به قضيه پژوهشهاي اتمي ايران همچنان در صدر ساير اخبار بين المللي بازتاب داده مي شد و اين وضعيت به همان صورت تا به امروز ـ هفتم فوريه 2010 ادامه داشته است. مروري بر اين گزارشها در طول 4 سال گذشته نشان مي دهد که تهديد به تحريم و ... ادامه داشته و از صورت تکرار مکررات خارج نشده است، حتي جملات و کلمات مشابهت خودرا از دست نداده اند که مي توان در تاريخ عمومي فصل تازه و بي سابقه اي براي آن بازکرد.

پنجم فوريه 2006 آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده بود كه از تصميم ايران مبني بر قطع همكاري داوطلبانه با آژانس و از سرگرفتن كار غني سازي اورانيوم در سطحي وسيع رسما اطلاع يافته است. اين اعلاميه و انتشار آخرين اظهارات علي لاريجاني دبير وقت شوراي امنيت ملي ايران، بهاي هر بشكه نفت را 62 سنت بالا برده بود.

انتشار تفسيرهاي متعدد، و ترديد بيشتر اصحاب نظر در مورد اعمال تحريم ايران از سوي شوراي امنيت باعث شد كه «كورت ولكر» دستيار وزير امور خارجه وقت آمريكا كه در بروكسل بود بگويد اعمال تحريم اقتصادي ايران حتي بدون تصويب شوراي امنيت مشروعيت دارد و منع قانوني ندارد! زيرا كه هدف از آن، صرفا منصرف كردن تهران از غني سازي اورانيوم است كه احتمال بكار بردن محصول آن در توليد سلاح اتمي وجود دارد. ولكر Kurt Volker به گونه اي جملات را ادا مي كرد كه ترديد داشت هر پنج عضو دائمي شوراي امنيت با تصويب و حتي طرح پيشنهاد يك قطعنامه براي تحريم محدود ايران موافقت كنند. (اين وضعيت در 4 سال گذشته به همين صورت ادامه داشته و حرفها و تهديدها تکرار شده است). ولكر كه براي تبادل نظر با مقامات اتحاديه اروپا به بروكسل رفته بود گفته بود كه چين و روسيه نظر مساعد به مجازات ايران و اعمال فشار شديد ندارند و مي گويند كه راه مذاكره هنوز باز است. با وجود اين، آمريكا به تلاش خود براي جلب نظر دولتهاي ديگر جهت تحت فشار قرار دادن ايران به انصراف از برنامه اتمي خود ادامه مي دهد و به نظر ما تحريم ايران از سوي آمريكا، اروپا و هر دولت ديگر، حتي بدون مصوبه شوراي امنيت منع قانوني ندارد!. ما به فعاليت خود براي توجيه نظرمان به ساير دولتها تا ماه مارس 2006 كه محمد البرادعي [رئيس آژانس] گزارش خود را در زمينه قضيه ايران تنظيم و اعلام کند ادامه خواهيم داد.

 

2009م:ونزوئلا در هفته یکم ماه فوریه صحنه اجتماع سرخپوشان است و در سال 2009 وسیعتر از هر سال دیگر زیرا که مصادف بود با سالگرد انتشار فرضیه هوگو چاوس؛ سوسیالیسم قرن 21 = دمکراسي سوسياليسم که دارد به اجر درمی آید. چاوس از دیرزمان درصدد اجرای فرضیه خود ـ بزعم او، وسیله خوشبختی بشر ـ بود و در سال 1992 (و در آن زمان سرهنگ چاوس) با پنج واحد نظامي و عمدتا کماندو (چترباز) علیه «كارلوس پرز» رئيس جمهوري وقت ونزوئلا كه دستگاه حكومتي وي شهرت به آلوده شدن به فساد داشت كودتا كرد و با اين كه بسياري از نقاط پايتخت را تصرف كرده بود در اين كار موفق نشد و به زندان افتاد. چاوس پس از خلاصی از زندان، هفت سال بعد - دوم فوريه سال 1999 با راي اکثريت مردم به رهبري اين کشور انتخاب شد و دو روز بعد دوران زمامداری خود را آغاز كرد که دوم فوريه 2009 دهمين سال انتخاب او بود که به پيشنهاد انبوه مردم، اين روز ـ يک روز ملي خوانده شد که تعطيل عمومي است. چاوس که با ترتیبات جریان فسادآلود توام با بده ـ بستانها و ساخت و پاخت های متعدد به نام «دمکراسی غرب» مخالف است که درعین حال از آن به صورت یک حربه سیاسی هم استفاده می شود طرح اصلاحات خودرا به رفرانم گذارد که تصويب شد. او مایل است که تا اجرای فرضیه خود رئیس کشور باشد.

اندیشمندان در مراسم دهمین سال زمامداری چاوس فرضیه اورا با نظر مساعد تفسیر کردند. چاوس با توجه به تجربه حاصل از نظام هاي سوسياليستي در قرن 20 و با ایجاد تغییرات متناسب با شرایط قرن 21 در فرضيه هاي سوسياليستي مطرح، و مخلوط ساختن آنها با عقايد سيمون بوليوار ـ قهرمان ملي آمريکاي لاتين ـ فرضیه سوسياليسم قرن 21 را بنا نهاد که داراي چهار ستون اصلي است: توزيع عادلانه درآمد، رفاه و فرصت ها - دمکراسي خلق - استقلال اقتصادي و خودکفا بودن یک جامعه از این لحاظ - بازگشت به انسانيت و پايان هرگونه فساد. به اين ترتيب؛ سوسياليسم چاوز (تلفظ آمريکاي لاتين؛ چاوس) نوعي دمکراسي سوسياليسم ملي است. در آمريکاي لاتين، مردم منطقه خودرا اعضاي يک ملت واحد مي دانند. اندیشمندانی که فرضیه چاوس (سوسیالیسم قرن 21) را تفسیر کرده اند گفته اند که شکست سوسیالیسم شوروی عمدتا به خاطر فساد گسترده اداری و آلودگی مقامات و تظاهر آنها به ایدئولوژی حاکم و ضعف در آدمسازی (آموزش و پرورش و رسانه ها) به دلیل کمبود معلم و روزنامه نگار دلسوز و ماهر درکار خود بود که چاوس قطع آن را یکی از اصول اصلی سوسیالیسم قرن 21 (پایان دادن به هرگونه فساد و بازگشت به انسانیت) قرارداده است. به عبارت دیگر؛ تا فساد اداری و کمبود معلم و روزنامه نگار واقعی وجود داشته باشد سوسیالیسم پیاده نخواهد شد و این، عنصری است که مارکس و لنین هم به آن توجه داشتند. خودکفا بودن در اقتصاد یعنی اینکه لازم نباشد زیر بار دیگران بروند و مجبورباشند به ساز آنها برقصند که عملی مغایر استقلال و حاکمیت است. چاوز با توجه به شکست سوسياليسم مسکو که برخلاف چین، انگیزه و میهندوستی را تضعیف کرده بود، توزیع برابر فرصت ها را بر توزیع عادلانه درآمد و رفاه (تامین مساوات) افزوده و تاکید بر ملی بودن (لاتینو بودن) فرضیه خود کرده لذا هدف صادرکردن آن را ندارد؛ اگر نتیجه کار رضایتبخش بود دیگران به صورت داوطلبانه اقتباس کنند، نه کور ـ کورانه. چاوس دمکراسی خلق را (نوعی ساویت) جانشین دمکراسی غرب کرده است که دیگر دمکراسی نیست و نمایشنامه ای است که بازیگرانش قبلا با محاسبات اصحاب منافع انتخاب شده اند و در نتیجه بمراتب بدتر از حکومت های موروثی سابق. او مي گويد که انتخاب جورج دبلیو بوش در سال 2000 یک نمونه از تئاتر دمکراسی به روش غرب بود. اوباما را هم منتخب صاحبان و آنکورهای شبکه های تلویزیونی نوشته اند!. فرضیه چاوس در بطن خود ضدیت با سلطه دارد زیرا که در صورت وجود سلطه گر در جهان پیاده کردن هرگونه مسلک که با منافع دولت سلطه گر منافات داشته باشد دشوار خواهد بود و در نیمه راه از اصول خود منحرف خواهد شد که نمونه های متعدد آن در نیمه دوم قرن بیستم تجربه شدند و ....

 

مردم و سران چند کشور آمريکاي لاتين در مراسم دهمين سالروز زمامداري چاوس

 

1899: با تصويب قرارداد پايان جنگ آمريكا با اسپانيا در سناي آمريكا، ميان دو كشور صلح برقرار شد . اسپانيا در اين جنگ ، كوبا ، پورتوريكو و فيليپين را از دست داد.

1933: با تصويب اصلاحيه بيستم قانون اساسي آمريكا، آغاز دوره رياست جمهوري اين كشور از ماه مارس به ماه ژانويه تغيير يافت .

1940: دولت انگلستان راه آهن اين كشور را ملي (دولتي) كرد.

1978: ارتش اتيوپي صحراي « اوگادن Ogaden » را كه درقلمرو سومالي بود مورد حمله قرار داد و تصرف كرد. اتيوپي از دير زمان اين صحرا را از آن خود مي دانست و مدعي بود كه استعمار اروپايي آن را به سومالي داده بود.

منبع:iranianshistoryonthisday.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

 

 

ماه تولد

فال روزانه - یکشنبه 10 بهمن 1389

قوچ

 فال روز متولدین فروردین: امروز احتمالا تصورات و خیالات شما بیشتر خواهد شد چرا كه ماه دوازدهمین خانه از تصورات شما را بازدید می‌كند. اما مسئولیت‌هایی كه دارید احتمالا در آخر پیروز می‌شوند و شما را به واقعیت می‌كشند. همان قدر كه شما دوست دارید به خیال پردازی‌های خود ادامه دهید، این قدر هم سخت نیست كه به وظایفی برگردید كه به شما مربوط می‌شوند. انرژی خود را برای شكایت كردن هدر ندهید كه چقدر كار دارید، فقط كارتان را شروع كنید. بعدها احساس آرامش خواهید كرد و عذاب وجدان نخواهید داشت.

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: امروز ناگهان در یك لحظه شما از آینده‌ای كه همیشه از شما دوری می‌كرد باخبر می‌شوید و به شما می‌گوید كه آن كلید راهنمایی كه شما همیشه بدنبالش می‌گشتید و پیدایش نمی‌كردید، ناگهان پیدا می‌شود و به نظر می‌رسد كه همیشه همان جا بوده است. دیدگاه جدید شما احتمالا با تغییرات همگام می‌شوند، پس آماده باشید برای ترقی یك موقعیت دلسرد كننده را مدیریت كنید و آن را به جلو پیش بروید. وقتی كه ببینید در راهی كه قدم برداشته بودید در حال پیشرفت هستید احساس بهتری خواهید داشت.

فال روزانه دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: ممكن است مستقل بودن در محل كار با محدود كردن تعلقات خانوادگی كنار هم قرار بگیرند، و شما را در میان راه تنها بگذارند. معمولا، شما می‌خواهید كه مراقب موقعیت شخصی خود باشید، و امروز رهبری كردن برای شما بسیارهیجان انگیزمی‌شود. به یاد داشته باشید كه آزادی تازه بدست آمده شما به معنی سودمندی بیشتر برای شما نیست، مگر اینكه شما آرامش را در خانه تان برقرار كنید. پس عجله نكنید، به خاطر اینكه چمن ها در جای دیگری سبزتر خواهد شد و این به این معنی است كه در جای دیگری كه انتظارش را نداشتید سود خواهید برد.

فال روزانه خرچنگ

فال روز متولدین تیر: تمایل شما برای امتحان یك ماجراجویی جدید امروز بسیار شدید تر ازهمیشه خواهدشد. این فكر در یك لحظه آنقدر شدید خواهدشد كه باعث می‌شود شما فكركنید هر چیزی ناممكنی، ممكن خواهد شد و شما می‌توانید هر جا كه دوست دارید بروید. اما بعدا اتفاقی در محیط اطراف تان رخ می‌دهد كه به شما یادآوری می‌كند كه شما آنطور كه دوست دارید آزاد نیستید. به جای اینكه در ناامیدی و دلسردی غوطه بخورید،‌ نظرات خود را تعدیل كنید تا عملی شوند، و سپس برای اینكه رویاهای خود را به واقعیت درآورید شروع به برنامه ریزی كنید.

فال روزانه شیر

 فال روز متولدین مرداد: امروز یك رابطه بسیار مهم شما ممكن است دچار مشكل شود چرا كه دوست یا همسر شما عصبی شده و تعادل خود را از دست می‌دهد. شاید اوچیزی بگوید كه شما را متعجب و شگفت زده كند،‌ اما راه حل این مشكل برهم زدن این رابطه نیست. با وجود اینكه شما فكر می‌كنید كه هه چیز استوار و پایدار است، اما امروز می‌بینید آنها اینطور نیستند. به جای اینكه فقط روی نیازهای خود تمركز كنید، به یاد داشته باشید كه اگر به دیگران اجازه دهید كه نظرات خود را امروز بیان كنند و آنها را بررسی كنید خیلی بهتر از این است كه بعدها كه به نتیجه مطلوب نرسیدید، برگردید و دوباره از آنها نظر بخواهید.

فال روزانه

فال روز متولدین شهریور: ممكن است امروز به نظر برسد دیگران زیاد قابل اطمینان كردن نباشند چرا كه آنها در نگهداری اسرار زیاد متعهد نیستد برخلاف شما كه بسیار مراقب آنها هستید. شما ممكن است نتوانید براحتی خود را سرگرم كنید به خاطر اینكه انتظارات شما غیر واقعی به نظر می‌رسند، با وجوداینكه شما فكر می‌كنید آنها زیاد افراطی نیستند. پذیرفتن نقائص دیگران می‌تواند باعث شود همه احساس آرامش داشته باشند و شگفت آور این است كه این كار باعث می‌شود بهره وری و سومندی همه افزایش یابد.

فال روزانه ترازو

 فال روز متولدین مهر: امروز ممكن است اتفاق غیرمنتظره‌ای در محل كار برایتان رخ دهد، كه باعث شود برنامه ریزی‌های قبلی خود را كنار بگذارید. معمولا این جریان اتفاقات شعور كسی را بالا نمی‌برد پس تلاش نكنید كه به برنامه‌های قدیمی خود بچسبید. با وجود اینكه شما دوست دارید كه اجازه دهید همه این نگرانی‌ها از شما جدا شوند، یك سری جدید اتفاقات ممكن است به سرعت رخ دهند،‌ و به شما اجازه می‌دهند كه زود تر آن كه انتظارش را داشتید به نتیجه برسید.

فال روزانه عقرب

فال روز متولدین آبان: امروز برای اینكه بیان كنید كه در قلب تان چه می‌گذرد ممكن است آسان ترین راهی نباشد كه شما انتخاب كرده‌اید، اما می‌تواند نتایج ارزشمندی داشته باشد. اتصال ماه با اورانوس غیر معمول در پنجمین خانه از بازی شما، پیشنهاد می‌كند آن چیزی كه شما نیاز دارید چیزی فراتر از چیزهای معمولی است. اما حتی اگر شما كمی پر سر و صدا و سركش باشید، دوست دارید كه اكنون بیشتر جدی باشید. بر خلاف همیشه كمی جلوتر از پای خود را هم ببینید و می‌بینید كه این می‌تواند انرژی تان را به شما بازگرداند.

فال روزانه کماندار

فال روز متولدین آذر: امروز شما كمتر از آن چیزی كه به دیگران نشان می‌دهید آرام و خونسرد هستید. حتی اگر احساسات تان پیچیده و آشفته باشد، آنقدر روی آنها كنترل دارید كه به دیگران نشان دهید خونسرد و بی خیال هستید. اما پنهان كردن احساسات تان می‌تواند نتیجه عكس روی شما داشته باشد، همچنانكه محدودیت‌های شما باعث می‌شود شما كمتر از قبل قابل اطمینان باشید. اگر آسیب پذیری خود را كمتر نشان دهید به نفع شما خواهد بود و به اطرافیان تان شما یادآوری خواهد كرد كه شما نیز انسان هستید.

فال روزانه بز

فال روز متولدین دی: زمانی به نظر می‌رسد هر چیزی آن طور كه باید، انجام می‌شود، ‌اما در لحظه بعد به این نتیجه می‌رسید كه زندگی شما دارد از هم می‌پاشد. خوشبختانه،‌ شما عقیده روشن و صریحی درباره اینكه كجا باید بروید دارید،‌ حتی با وجود اینكه بعضی اوقات دنیای اطراف‌تان بی ثبات است. شما هنوزاحساس استواری دارید كه به شما كمك می‌كند تا خود را در این دنیای ناپایدار استوار و محكم نگه دارید. از عقیده خود دست برندارید. تصویری از هدف‌تان در ذهن داشته باشید و زمانیكه احساس می‌كنید درهم شكسته‌اید از آن برای تحقق رساندن رویاهایتان استفاده كنید.

فال روزانه آبگیر

فال روز متولدین بهمن: ممكن است شما هوس كنید كه روی یك راه آهن پر پیچ و خم مخصوص كودكان بروید؛ به خاطر اینكه اعتماد به نفس شما ناگهان بلندپروازی می‌كند و بعدا درهم می‌شكند، فقط به خاطر اینكه شیب بعدی را با نیروی بیشتری بالا برود. سخت است كه یك مكان محكم و استوار روی جاییكه ایستاده‌اید پیدا كنید و بتوانید بفهمید كه الان كه هستید. شك نكنید؛ الان زمان خوبی برای تغییر و تحول است و به جای اینكه تلاش كنید تا روی نقطه‌ای بایستید تا از آن جان سالم بدر ببرید ، بهتر است كه با تغییرات بوجود آمده كنار بیایید تا زمانیكه آنها به نوبه خود ساكن بمانند.

فال روزانه دوماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند

فال روز متولدین اسفند: بی ثباتی كه این روزها آن را احساس میكنید آنقدر ادامه می‌یابد كه زندگی شما را به چالش خواهد كشید. شما هنوز زیر فشار شدید تغییرات هستید، اما كاملا آماده نیستید. حتی اگر امروز دیگران شما را مجبور می‌كنند تا مقاصد و اهداف خود را آشكار كنید،‌ اما ایده خوبی نیست كه بیش از آنچه كه می‌دانید درست است چیزی بگویید. برای اینكه حس كنجكاوی دیگران را ارضا كرده باشید لازم نیست داستان سرهم كنید. به رویاهایتان توجه كنید و روی آنها متمركز شوید، به خاطر اینكه آنها هیچ وقت شما را گمراه نمی‌كنند.

فال روزانه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

زایمان بدون درد

 

هیپنوتیزم، حالتی شبیه به خواب و خواب واره است که با تلقین پذیری زیاد (متناسب با عمق خلسه) همراه است. هیپنوتیزم،یک وسیلهٔ پزشکی است که در ایران مانند کشورهای دیگر، از آن در درمان بسیاری از بیماری ها و ناتوانی ها از جمله تسکین یا تقلیل دردها استفاده می شود. پروفسور "ارنست هیلگارد" در اثر تحقیقی خود با نام "کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد" ضمن بیان بنیان های علمی علت های پیدایش درد، به کاربرد وسیع هیپنوتیزم در کنترل درد پرداخته است:

 

کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد برای ایجاد انجام انواع جراحی های کوچک و بزرگ

 

کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد و ایجاد شرایط مناسب در شیمی درمانی و مراقبت از بیماران سرطانی دارای دردهای شدید

 

کاربرد هیپنوتیزم برای تسکین درد و بسیاری از زمینه های دیگر برای انجام طیف گسترده ای از جراحی ها و بیماری های مربوط به دندان پزشکی

 

کاربرد هیپنوتیزم برای انجام زایمان بی درد یا بسیار راحت و بسیاری از بیماری های زنان و زایمان

 

● مقایسه درد در دندان پزشکی و زایمان


عده ای از خانم هائی که یک یا چند زایمان انجام داده اند، ممکن است به این باور اعتقاد داشته باشند که درد طولانی زایمان، از دردهای دندان پزشکی، بیشتر است. هزاران سال است که خانم ها بدون استفاده از کمترین مقدار داروهای ضد درد، زایمان خود را بعد از ۱۰تا ۱۸ ساعت انجام می دهند؛ ولی چند نفر از این خانم ها می توانستند یا می توانند فقط برای چند ثانیه چرخ کردن درون حفره های دندان های به اصطلاح کرم خوردهٔ خود را تحمل کنند؟

 

به طور مسلم، درد حاصل از کارهای دندان پزشکی از درد زایمان طبیعی، بسیار بیشتر است. از حدود ۶۰ سال پیش، دندان پزشکان ایران، متوجه کاربردهای وسیع هیپنوتیزم در تسکین درد شده بودند و در شرایط کنونی، تعداد قابل ملاحظه ای از دندان پزشکان برای کارهای دندان پزشکی از جمله تسکین درد، اضطراب و انواع کارهای جراحی از آن استفاده می کنند.

 

در مجموع، دندان پزشکان، بیشتر از پزشکان (جراحان و متخصصان بیهوشی) در کاربرد هیپنوتیزم برای تسکین درد و انجام جراحی های کوچک و بزرگ، موفق بوده و هستند؛ زیرا آنان به جای این که خود را با مطالعه و بحث دربارهٔ تئوری های هیپنوتیزم، مشغول کنند، به فراگیری روش های علمی و کاربردی آن می پردازند.

 

● نتیجه گیری

زایمان بی درد با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم، یک روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت و ارزانی می تواند مورد استفادهٔ بسیاری از خانم های ایرانی قرار بگیرد. برای انجام این کار، کافی است در ماه های ۲ تا ۸ ماهگی، پزشک این خانم ها را با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم آشنا کرد تا این خانم های باردار با کمک پزشک یا مامائی که با روش های عملی و کاربردی هیپنوتیزم آشنا هستند، زایمان بی درد یا کم دردی را انجام دهند.

 

اگر خانم های باردار که استعداد هیپنوتیزم پذیری متوسط یا خوبی دارند، با خودهیپنوتیزم و روش های ایجاد بی دردی با خودهیپنوتیزم، آشنا شوند؛ در خانه، درمانگاه یا بیمارستان، حتی بدون کمک پزشک یا مامائی که با هیپنوتیزم آشنائی داشته باشد، می توانند زیر نظر پزشک یا ماما، خود را در شرایط بی دردی قرار دهند. حقیقت این است که انجام زایمان مانند سایر عمل های جراحی، نباید درد و ناراحتی زیادی داشته باشد و در برخی از تمدن ها و اقوام از جمله افراد عشایری و قبیله ای، خانم های باردار با ناراحتی کمتری نسبت به زنان شهری، زایمان خود را انجام می دهند.

 

در جوامع شهری هم، خانم های بارداری که تحصیلات بالاتر و آشنائی بیشتری به زایمان دارند، با ناراحتی کمتری مواجه می شوند. حجم زیادی از درد و ناراحتی که در جریان زایمان پیدا می شود، به علت ترس و گرفتگی عضله های ستون مهره هاست و با فراگیری ریلکس شدن، از پیدایش آنها جلوگیری می شود. بدون تردید به کمک متخصصان زنان و مامائی، متخصصان بیهوشی و ماماها، می توان بیشتر و بهتر از این روش راحت و بی عارضه استفاده کرد و این مضمون، سال هاست که به صورت نظری در دوره های آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران به خوبی تدریس شود؛ ولی نیاز است که توسط پزشکان، ماماها و متخصصان علاقه مند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد.


منبع:مجله شادکامی و موفقیت
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

 

 

چه لپ‌تاپي بخريم؟

 

اگر از رايانه‌هاي دسكتاپ PC خسته شده‌ايد و پول كافي هم داريد، لپ‌تاپ‌هاي سنتي براي شما بهترين انتخاب هستند. برخلاف نت‌بوك‌ها (Netbook)‌، اندازه صفحه نمايش و صفحه كليدهاي اين رايانه‌هاي قابل‌حمل، كامل بوده و مي‌توانيد يك روز كامل كاري را با آنها بدون هيچ گونه احساس خستگي و ناراحتي سپري كنيد. تفكيك‌پذيري (رزولوشن) صفحه نمايش لپ‌تاپ‌هاي عادي از نت‌بوك‌ها بيشتر است و به شما اجازه مي‌دهد تا در يك زمان، محتواي بصري بيشتري را يكجا روي صفحه داشته باشيد و اين امر امكان استفاده آسان‌تر از بسياري از برنامه‌هاي نرم‌افزاري را براي شما فراهم مي‌كند.


تنها نكته منفي آنها اين است كه قيمت و وزن لپ‌تاپ‌ها از نت‌بوك‌ها بيشتر است، اما به هر حال با بودجه‌اي در حدود 500 هزار تومان، مي‌توانيد لپ‌تاپ‌هايي را از اندازه صفحه نمايش 3/13 تا 6/15 اينچ انتخاب كنيد كه صفحه كليدهاي شكيل و خوبي داشته باشند و در عين اين كه از قدرت كافي براي پاسخگويي به نيازهاي روزمره و اجراي نرم‌افزاري شما برخوردارند، زمان دوام باتري در حد 3 ساعت يا بيشتر را نيز ارائه مي‌دهند. به همين علت براي افرادي كه به طور مداوم آنها را براي استفاده در كارها و ارجاي وظايف گوناگون به‌كار مي‌برند، همراهي ايده‌آل است.

 

انواع لپ‌تاپ

1ـ‌ لپ‌تاپ‌هاي مخصوص بازي (Gaming laptop)‌

معرفي اين لپ‌تاپ‌ها به اين معنا نيست كه شما تنها قادر به بازي روي اين رايانه‌هاي خاص هستيد و امكان اجراي اين بازي‌ها را روي انواع ديگر لپ‌تاپ‌ها نداريد. با آن كه بيشتر توليدكنندگان لپ‌تاپ‌هاي معمولي در ساخت آنها چندان تاكيدي بر قدرت اجراي بازي آنها ندارند، اما با كمال تعجب، برخي مدل‌هاي نه‌چندان گرانقيمت مانند
Acer Aspire 5741 با آن كه اصلا به ظاهر آنها نمي‌خورد كه قادر به اجراي بازي‌هاي رايانه‌اي باشند و براي اين كار، ساخته نشده‌اند، اما در زمينه اجراي بازي‌ها قدرتمند هستند. شايد قدرت اين نوع سيستم بيشتر مربوط به تراشه (چيپ) گرافيكي ATI Radeon HD 5470 آن باشد كه قادر است از عهده جديدترين بازي‌هاي رايانه‌اي موجود برآيد. اگر به دنبال يك لپ‌تاپ بازي واقعي هستيد كه بتواند براحتي به‌درد همه بازي‌ها بخورد، لپ‌تاپ گرانقيمت Alienware M17x كه 2 عدد كارت گرافيكي را در قالب يك بسته در خود جا داده است و فضاي ديسك سختي معادل 2/1 ترابايت دارد، يكي از بهترين گزينه‌هاست. لپ‌تاپ‌هاي مخصوص بازي مزيت‌هاي ديگري را نيز بجز اجراي بازي‌هاي با گرافيك بالا و سه‌بعدي دارند، از قبيل غول‌پيكر بودن كه اگر صفحه نمايش آنها 17 اينچ نباشد، مي‌توانيد صفحه حداقل 15 اينچي را از آنها انتظار داشته باشيد. به همراه فضاي كافي براي كار و بازي و همچنين فضاي ذخيره داده زيادي كه در اختيار شما قرار مي‌دهند. شما بايد به اين نكته در مورد اين لپ‌تاپ‌ها توجه داشته باشيد كه با داشتن صفحه نمايشي اينچنين بزرگ و قطعات سخت‌افزاري با كارايي بالا، زمان دوام باتري 5/1 يا 2 ساعته براي يك چنين سيستم‌هاي بازيخوري به هيچ وجه غيرعادي نيست. در ضمن بايد آماده دست و پنجه نرم كردن با وزن زياد آنها نيز باشيد. شما مي‌توانيد آنها را براي زمان‌هاي نه‌چندان طولاني در يك كوله پشتي به آساني حمل كنيد.

 

2 ـ لپ‌تاپ‌هاي فرا ـ قابل حمل (Ultraportable)‌ و نت‌بوك‌ها

اگر به دنبال لپ‌تاپي باشيد كه شانه و كتف شما را از كار نيندازد، بايد به دنبال يك لپ‌تاپ فرا ـ قابل حمل يا نت‌بوك باشيد. اين لپ‌تاپ‌ها از جهت كوچكي و سبكي، براحتي در سفر و در راه منزل و كار در كيف دستي جا مي‌گيرند و در اولين نظر، بسيار شبيه هم هستند. همچنين شما، زمان دوام باتري شگفت‌انگيز بيش از 8 ساعت را نيز مي‌توانيد از آنها انتظار داشته باشيد. لپ‌تاپ‌هاي فرا ـ قابل حمل در برخي مواقع كمتر از 5/1 كيلوگرم وزن دارند كه مي‌توانند به آساني به همه جا حمل شوند.

لپ‌تاپ‌هاي فرا ـ قابل حمل در مقابل لپ‌تاپ‌هاي معمولي بسيار لوكس به نظر مي‌رسند. اندازه‌هاي 5/11 و 12 اينچي صفحه نمايش‌هاي آنها بسيار به درد بخورتر از اندازه 10 اينچي صفحه نمايش نت‌بوك‌ها بوده و همچنين سيستم‌هايي بسيار مفيد و قابل استفاده‌تر و داراي كارايي بيشتري از آنها هستند كه از قطعات بسيار مرغوب و گران‌تري ساخته شده‌اند كه در اين امر در مقابل نت بوك‌ها جذابيت بيشتري به آنها مي‌بخشد. لپ‌تاپ‌هاي سري X سوني كه از فيبر كربن (Carbo Fibre)‌ و آلومينيوم ساخته شده و بهره‌مند از فضاي ذخيره‌سازي از نوع وضعيت جامد (SSD)‌ يا Solid-state disk هستند، با دوام طولاني‌تر شارژ باتري و كارآيي بالا و طراحي مناسب، در راس ديگر لپ‌تاپ‌هاي اين دسته قرار دارند. يك ايراد بزرگ لپ‌تاپ‌هاي فرا ـ قابل حمل قيمت بالاي آنها است به طوري كه يك لپ‌تاپ فرا ـ قابل حمل سوني بيش از 000/000/1 تومان گران‌تر از يك نت‌بوك است و اين در حالي است كه حتي از قدرت لپ‌تاپ‌هاي معمولي ارزان‌تر از خود هم برخوردار نيست.

 

3 ـ لپ‌تاپ‌هاي تبلت يا لوحه‌اي (Tablet PC)‌

رايانه‌هاي لوحه‌اي سال‌هاست كه كم و بيش در بين لپ‌تاپ‌ها حضور دارند. تا به امروز كاربردهاي آنها اختصاصا جهت مصارف تخصصي و تجاري بوده است، اما با ورود آيپد اپل (Apple iPad)‌ كه رايانه‌اي است طراحي شده براي مصارف خانگي، اين روال كاملا به هم خورد. آيپد سيستم‌عامل iOS را روي خود در حال اجرا دارد و برخي از رقيبان آن نيز از سيستم‌عامل آندرويد گوگل (Google Android)‌ استفاده مي‌كنند كه هر دوي اين سيستم‌ها با فراهم ساختن امكان گشت‌و‌گذار شما در وب (web surf)‌، دانلود بازي‌ها و برنامه‌هاي نرم‌افزاري ساده كه برنامه‌هاي كاربردي (apps)‌ ناميده مي‌شوند، كاملا كارآمد و خوب روي صفحه نمايش‌هاي صفحه لمسي (touchscreen)‌ تقريبا كوچك آنها عمل مي‌كنند. اگر به دنبال رايانه‌اي هستيد كه با سيستم عامل ويندوز كار كند، ما مطمئن نيستيم كه لپ‌تاپ‌هاي تبلت گزينه‌اي مناسب براي شما باشند. البته ويندوز با تنظيمات و كنترل‌هاي صفحه لمسي كار مي‌كند و رايانه‌هاي لمسي هوشمند (Touchsmart)‌ در اجراي برنامه‌ها به‌وسيله كنترل انگشتان بسيار خوب عمل مي‌كنند، اما حتما بايد در كنار آنها صفحه كليد و ماوس نيز در دسترس باشد. اين رايانه‌هاي لوحه‌اي به عنوان يك راه و گزينه قابل حمل براي گشت و گذار در وب بسيار مناسب هستند و انواع گوناگوني از آنها با اندازه‌هاي صفحه نمايش بزرگ و كوچك در بازار يافت مي‌شوند.

منبع: techmagnews.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

امشب اولین مناظره دولت، مجلس و دستگاه قضا در سیما

 

فارس: نمایندگان سه قوه با حضور در برنامه امشب "دیروز امروز فردا " موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی و درباره عملكرد خود در خصوص فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به مردم گزارش می‌دهند.

 

برنامه امشب "دیروز،‌ امروز، فردا " با حضور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بعد از خبر سراسری 22 ‌شبكه سوم سیما روی آنتن ‌می‌رود.

قرار است نمایندگان سه قوه مجریه،‌ مقننه و قضاییه ‌در این برنامه زنده تلویزیونی موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشریح و درخصوص عملكرد ‌خود پیرامون فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به مردم گزارش بدهند.../فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

ماه تولد

فال روزانه - یکشنبه 11 دی 1390

بز

فال روز متولدین فروردین: شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی‌توانید خیلی خوب در لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در ذهنتان دارید خیلی بیشتر از مشکلاتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد! الان فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به احساسات لاینحل در مورد زمان‌های دیگر به جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: هم اکنون شما درگیر این فکر شده‌اید که افراد دیگر نمی‌توانند به راحتی در مورد هر موضوعی با شما صحبت کنند. خوشبختانه افکار شما بالاخره شما را به مسیر درستی می‌رساند ولی دقیقا بهتان نمی‌گوید برنامه ریزی‌تان خوب بوده یا بد. ولی بهتان امکانات و اختیارات بیشتری می‌دهد تا چیزهای جدیدتری را وارد زندگی خود کنید. اگر کمی ‌بیشتر به ایده‌های افراد دیگر هم توجه کنید اولین قدم را برداشته‌اید و امکان این را فراهم آورده‌اید که به دوستان و خانواده تان نزدیک تر شوید.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: شما بین رویاهای جذاب و زیبای خود و واقعیت‌های زندگی گیر افتاده‌اید. شما کاملا آماده‌اید که نگرانی هر روزه‌تان را دو ریخته و با دوستان‌تان با شادمکانی برقصید!! اما هنوز هم نگران نقاط مبهمی هستید که برایتان پوشیده مانده‌اند. این نگرانی‌ها شاید مدت‌های مدید با شما همراه بوده و شما کاملا با آنها آشنا هستید، اما باید با داشتن نگرش‌های مثبت آنها را فراموش کنید. شما هنوز هم وقت زیادی برای انجام دادن کارهای قدیمی‌ دارید.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تیر: سعی کنید در اوایل روز کارهای ناتمام خود را انجام دهید تا بتوانید بقیه روز وقت آزاد برای تفریح کردن داشته باشید و دیگر نگران کارهای انجام نشده خود نباشید. حتی اگر تصمیم گرفته‌اید که بعدازظهر را به طور کامل در خانه بمانید، برای خودتان فضایی ایجاد کنید تا بتوانید برای روزهای آینده خود رویاپردازی کنید. لزومی‌ ندارد آرزوهای خود را کتمان کنید؛ شما می‌توانید در ذهن خود به هر جا که می‌خواهید سفر کنید.

تير شير

فال روز متولدین مرداد: شما فکر می‌کنید که روز خوبی دارید و مجبور نیستید کاری را شروع کنید، اما هرچقدر بیشتر به عصر نزدیک می‌شویم شما بیشتر در فکر فرو می‌روید. شما می‌دانید که باید به خاطر جنبه‌های معینی از زندگی خود شکرگزار باشید و همچنین بیش از اندازه نسبت به مسائلی که نیازمند بهبود و اصلاح کردن هستند آگاهی دارید. بنابراین روی چیزهای بی اهمیت متمرکز نشوید، بلکه روی مسائلی تمرکز کنید که می‌دانید برای رسیدن به این اصلاحات وجودشان لازم و واجب است.

مرداد

فال روزمتولدین شهریور: شما امروز بین ایده‌های بلندپروازانه خود و تکالیف و مسئولیت‌های جدیدتان گیر افتاده‌اید. اگر کارهایتان که روی هم تلنبار شده را به امان خدا ول کنید، دیگر نمی‌توانید از تعطیلات آخر هفته لذت ببرید. با غر زدن کاری از پیش نمی‌برید!! پس کار امروز را به فردا موکول نکنید؛ فقط تمرکز کرده و تا جایی که برایتان امکان دارد به کارهایتان برسید.

شهريور

ترازو

فال روز متولدین آبان: اگر از اول روز با خودتان خلوت کنید، کاملا خود را از لذت‌ها و خوشی‌های در کنار دیگران بودن محروم خواهید کرد. خوشبختانه شما مجبور نیستید احساسات خود را پنهان و آرزوهای خود راسرکوب کنید، برای اینکه ماه در پنجمین خانه‌تان محیطی عالی و فوق‌العاده برای ابراز وجود کردن و بیان کردن نظریات‌تان فراهم می‌آورد. شما خودتان می‌دانید که چه موقع برای این کار آمادگی دارید، پس به افراد دیگر اجازه ندهید شما را ترغیب به واکنش نشان دادن بکنند.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: اگر از اول روز با خودتان خلوت کنید، کاملا خود را از لذت‌ها و خوشی‌های در کنار دیگران بودن محروم خواهید کرد. خوشبختانه شما مجبور نیستید احساسات خود را پنهان و آرزوهای خود راسرکوب کنید، برای اینکه ماه در پنجمین خانه‌تان محیطی عالی و فوق‌العاده برای ابراز وجود کردن و بیان کردن نظریات‌تان فراهم می‌آورد. شما خودتان می‌دانید که چه موقع برای این کار آمادگی دارید، پس به افراد دیگر اجازه ندهید شما را ترغیب به واکنش نشان دادن بکنند.

آبان

کماندار

فال روز متولدین آذر: شما امروز از نظر احساسی در آرامش کامل به سر می‌برید! شاید قبلا به اندازه کافی نگران بوده‌اید و الان وقت این است که ناراحتی‌هایتان را فراموش کنید. حتی اگر به طور کامل آماده نیستید که به راه خود ادامه بدهید، ولی هنوز هم بهترین کار این است که نگرانی‌هایتان را پیش خود نگه دارید. درهرصورت افراد دیگر نگاه بی تفاوتی به شما دارند و این موضوع می‌تواند توانایی‌های معنوی شما را بالاتر ببرد.

آذر بز

فال روز متولدین دی: شما مثل یک زنبور عسل که وزوز می‌کند و سرش شلوغ است الکی دور خودتان می‌چرخید، شاید به اندازه کافی از جشن‌ها و مهمانی‌های عصرانه لذت نبرده‌اید. با این حال به هیچ مهمانی‌ای جواب منفی نخواهید داد و یک بار که به مهمانی بروید فراموش می‌کنید که پیش از این چقدر خسته بودید. اگر به فردی که خیلی بهش اطمینان دارید اجازه دهید نقاط ضعفتان را بداند روشی خیلی خوب را انتخاب کرده‌اید و روز خوبی در انتظارتان خواهد بود.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: هم اکنون فکر کردن به مقوله‌های عالی و بزرگ درمورد آینده امری طبیعی است، اما این موضوع دلیل نمی‌شود فکر شما مغشوش نشود. عجیب اینکه اگر پاهایتان روی زمین باشد و بلند پروازی نداشته باشید، احتمالاً استدلالات شما کامل و بی‌عیب خواهند بود. در برابر کسانی که ایده‌های شما را قبول ندارند مقاومت کنید. سعی نکنید خودتان را همرنگ جماعت سازید؛ بهتر است که از ایده‌های خودتان پیروی کنید.

بهمن

دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: شما فکر می‌کنید که می‌دانید با افراد دیگر چگونه رفتار کنید، اما احتمال زیادی وجود دارد که سیگنال‌ها را اشتباه بفهمید. به جای اینکه یکدفعه به نتیجه کار فکر کنید، فرضیه‌های خود را بررسی کنید. ارتباط برقرار کردن می‌تواند فاصله‌ها و سوءتفاهماتی که به وجود آمده است را رفع کند. در این صورت حتی اگر اشتباه کنید، اگر از اطرافیان‌تان درخواست کمک کنید آنها خوشحال خواهند شد.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

 

ونگر: ويلشر نمي تواند در تمام بازي هاي فصل حاضر باشد

 

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال، معتقد است جک ويلشر، بازيکن جوان تيمش با بازي کردن در تمام فصل و سپس در رقابت هاي زير 21 ساله هاي اروپا در خطر مصدوميت قرار خواهد گرفت.

اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد که برای این رقابت های قوی ترین تیم را راهی میدان خواهد گرفت و به احتمال زیاد ویلشر نیز  جزیی از این تیم خواهد بود.

اما ونگر در مصاحبه با خبرنگاران گفت:" جک ویلشر بیش از 40 بازی در این فصل انجام خواهد داد و باید بدانید که او تنها 18 سال دارد و در این سن در هر بازی، برای به دست آوردن توپ باید با 200 درصد توانش بجنگد.

وقتی بازیکنی در این سن 40 بازی انجام می دهد، نیاز به استراحت دارد. او می خواهد بازی کند و این بسیار مثبت است اما این ایده که او تا ژوئن در تیم اصلی به میدان برود و سپس برای تیم زیر 21 ساله ها بازی کند، اصلا جالب نیست.

اتحادیه فوتبال باید اعلام کند او در این اصلی زیر 21 ساله ها حضور دارد یا خیر. به نظر من بازیکنی که در تیم زیر 21 ساله ها نیز عضویت دارد، لازم نیست در همه بازی های لیگ بازی کند.

اصلا خوب نیست که بازیکنی زیر سطح استاندارد خودش بازی کند. وقتی یک بازیکن را آرسنال به لیگ یک می فرستید، برای او بسیار ناامیدکننده خواهد بود زیرا از نظر ذهنی برای او یک شکست محسوب می شود."ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

توهین و اظهارات ضد ایرانی نماینده هلندی

 

ویم کورتنون در پاسخ به بیانیه سفارت ایران با بی شرمی به ایرانیان توهین کرد.به گزارش خبرگزاری ها، ویم کورتنون، عضو حزب دست راستی موسوم به "آزادی" و نماینده پارلمان هلند، گفته است که برای مقابله با برنامه اتمی ایران باید دست به اقدام نظامی زد.

بدنبال این اظهارات، سفارت ایران در لاهه موضع گیری های "جنگ افروزانه، منفور و نژادپرستانه" حزب آزادی را محکوم کرد و افزود این گونه اظهارات اعتبار هلند را خدشه دار می کند.

در این بیانیه آمده است چنین رویکردی به وجهه هلند در بین مردم جهان لطمه می زند.

سفارت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران "کشوری صلح دوست" است هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران با پاسخ شدیدی مواجه خواهد شد و عاملان آن را "برای همیشه پشیمان" خواهد کرد..../برنا

ویم کورتنون در پاسخ به بیانیه سفارت ایران به ایرانیان توهین کرد.

حزب آزادی که مواضع ضد اسلامی دارد پیش تر نیز مواضعی علیه مسلمانان اتخاذ کرده که واکنش های زیادی را برانگیخته است.

از جمله، خرت ویلدرز، رهبر حزب، در فیلمی قرآن را با کتاب "نبرد من" به قلم آدولف هیتلر، رهبر رژیم آلمان نازی، مقایسه کرده و خواستار ممنوع شدن چاپ و پخش کتاب مقدس مسلمانان در هلند شده بود.

ساخت این فیلم واکنش زیادی در جهان اسلام برانگیخت و به محاکمه او در هلند منجر شد.

حزب آزادی با استفاده زنان مسلمان ساکن هلند از برقع و ساخت مساجد جدید در این کشور مخالف است و از محدودیت مهاجرت به هلند حمایت می کند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه پایانی اجلاس سران شورای همکاری خیلج فارس که در آن ادعای تکراری نسبت به جزایر ایرانی مطرح شده است، گفت: تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی بخشی خاک جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

 

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تکرار ادعای بی اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی در خلیج فارس که در اجلاس اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی مورد اشاره قرار گرفت تصریح کرد: امارات با طرح این ادعا آب در هاون می کوبد.

وی خاطر نشان کرد: از سوی اماراتی ها ادبیات مردودی به کار گرفته می شود که این ادبیات کمکی به نظرات اعلام شده از سوی آنان مبنی بر گسترش همکاری ها با ایران نمی کند.

نماینده بروجرد افزود: تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بخشی از تمامیت ارضی و خاک جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر اماراتی ها سوء تفاهمی بر سر برخی مسائل دارند آن بحث دیگری است که باید در چارچوب گفتگوی دو جانبه دنبال شود.../مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |

 

 

تغذیه قبل پس از ورزش

 

همه ما از فواید ورزش آگاهیم. در این میان برخی به طور حرفه‌ای، برخی به عنوان یک تفریح و برخی به منظوری خاص مثل کاهش وزن ورزش می‌کنند.

 

درست است که ورزش تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت زندگی انسان دارد، ولی باید آن را به درستی انجام دهیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. یکی از عواملی که می‌تواند در ورزش نقش مهمی داشته باشد،‌ تغذیه صحیح قبل و پس از ورزش است.

 

اگر سری به باشگاه‌های ورزشی زده باشید، خواهید دید بسیاری از افرادی که مشغول ورزش هستند، به‌رغم توصیه‌های مربیان در خصوص تغذیه قبل و بعد از ورزش، حالت سردرگمی دارند و با وجود ساعات زیادی که ورزش می‌کنند، تاثیر دلخواهی را مشاهده نمی‌کنند.

 

تغذیه ورزشکار، قبل و بعد از ورزش اگر به طور صحیح برنامه‌ریزی شود، باعث آرامش و عملکرد بهتر ورزشکار در طول ورزش می‌شود. در واقع غذایی که پیش از ورزش مصرف می‌شود، گلیکوژن کافی ذخیره شده در عضلات و ماهیچه‌های بدن را که برای عملکرد بهتر ورزشی نیاز است، تامین می‌کند و غذایی که پس از ورزش مصرف می‌شود، بازیابی و توانایی ورزشکار را بالا می‌برد.

 

 

تغذیه قبل از ورزش

 

تصورات اشتباهی درباره تغذیه ورزشکاران وجود دارد که تعدادی از آنها به تغذیه پیش از ورزش مربوط می‌شود. برخی می‌پندارند غذا خوردن پیش از انجام حرکات ورزشی باعث ایجاد حالت تهوع و انقباضات شکمی در ورزشکار می‌شود. برخی فکر می‌کنند اگر با شکم خالی ورزش کنند، چربی بیشتری می‌سوزانند.

 

البته باید گفت پُر بودن شکم و خوردن غذای سنگین پیش از ورزش باعث ناراحتی معده، حالت تهوع و انقباضات شکمی می‌گردد و این حالت به این دلیل ایجاد می‌شود که تمام انرژی بدن صرف گوارش و هضم غذای خورده شده می‌گردد و جریان خون بیشتر به سمت سیستم گوارشی رفته و کمتر به سمت عضلات و ماهیچه‌ها می رود. از دیگر سو، ورزش کردن با شکم خالی هم توصیه نمی‌شود، زیرا می‌تواند باعث کاهش قند خون ، احساس ضعف و افت انرژی بدن گردد.

 

بنابراین شما باید مقداری غذای سبک پیش از ورزش مصرف کنید تا انرژی لازم برای ورزش و نیز چربی‌سوزی را افزایش دهد. در واقع در صورت خوردن غذای سنگین شامل پروتئین، فیبر و چربی زیاد، باید سه تا چهار ساعت از انجام فعالیت‌های ورزشی خودداری کنید تا غذای شما هضم شود. ولی در صورت استفاده از غذایی سبک، دو ساعت بعد می‌توانید ورزش کنید. پس بهتر است یک تا دو ساعت پیش از ورزش غذای سبکی میل کنید. بدن در چنین شرایطی ترجیح می‌دهد از کربوهیدرات‌ها به عنوان سوخت استفاده کند، پس بهتر است موادی مانند نان، ماکارونی، میوه و سبزیجات را قبل از ورزش بخورید. اما اگر در زمان ورزش احساس گرسنگی کردید، می‌توانید وعده کوچکی شامل کمی میوه، نوشیدنی ورزشی یا مقداری آب میوه مصرف کنید.

 

در واقع هر چه به زمان انجام ورزش نزدیک می‌شوید، باید سعی کنید از خوردن غذا اجتناب کنید و در صورت نزدیک شدن به زمان انجام ورزش، از غذاهای زود هضم استفاده کنید.چون گلوکز مهم‌ترین منبع انرژی برای انجام حرکات ورزشی است، باید پیش از ورزش، بیشتر از مواد حاوی کربوهیدرات استفاده کنید که هضم آنها راحت‌تر صورت می‌گیرد.

 

مصرف کافئین (مثل قهوه) در بدن به عنوان محرک سیستم عصبی مرکزی عمل می کند و با بالا بردن سوخت چربی‌ها برای تامین انرژی، مقاومت فرد را افزایش می دهد و در نتیجه باعث حفظ گلیکوژن در ماهیچه‌ها می‌گردد. البته برخی افراد به این ماده حساسیت شدید دارند و با مصرف آن دچار علائمی مانند تهوع، لرزش عضلات و سردرد می‌‌شوند. کافئین زیاد ادرارآور است و منجر به کاهش آب بدن و پایین آمدن عملکرد فرد می‌گردد.

 

از مصرف هر گونه غذای چرب که هضم آن آهسته و به سختی صورت می‌گیرد و مدت زیادی در معده باقی می‌ماند خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث بروز مشکلاتی در معده شود. گوشت، شیرینی‌جات، سرخ کردنی ها و چیپس از این دسته مواد به شمار می‌روند.

 

 

تغذیه پس از ورزش

 

به طور کلی نوع تغذیه و زمان صحیح آن پس از ورزش و انجام فعالیت‌های بدنی می‌تواند اثر ورزش را در بدن ماندگار کند و اگر درست انجام نگیرد، اثر عکس خواهد داشت.

 

معمولا توصیه می‌شود دو ساعت پس از انجام ورزش، غذای سبک یا میان ‌وعده‌ای مصرف کنید. در واقع مصرف مواد پرکالری و کربوهیدرات‌ها بلافاصله پس از ورزش می‌تواند حساسیت انسولینی بدن را بالا ببرد. بالا رفتن حساسیت انسولینی، کار بدن را برای جذب قند از جریان خون و ذخیره آن در عضلات و سایر بافت‌ها و استفاده از آن به عنوان انرژی را آسان‌تر می‌کند و این حالت می‌تواند باعث بالا رفتن قند خون شود و خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهد.

 

تحقیقات اخیر حاکی از آن است که بسیاری از فواید ورزش‌های هوازی به تغذیه پس از ورزش بستگی دارد. ولی همان طور که گفتیم لازم نیست در این فاصله به خودتان گرسنگی دهید. بلکه استفاده از غذاهای کم‌کالری علاوه بر این که حساسیت انسولینی را بالا نمی‌برد، حتی مقدار کالری را‌ که هنگام ورزش از دست داده‌ایم، جبران می‌کند. گرسنگی دادن به خود پس از ورزش باعث ولع بیشتر در وعده غذایی اصلی می‌شود. پس سعی کنید با مصرف غذای کم‌کالری گرسنگی خود را پس از ورزش رفع کنید و این کار لطمه‌ای هم به بهره‌مندی از فواید ورزش نمی‌زند. در واقع آن چیزی که باعث از بین رفتن اثر ورزش می‌شود، مصرف غذاهای پرکالری مانند انواع کربوهیدرات‌ها (سیب‌زمینی و شکلات) است که اثر منفی بر بدن دارند، به خصوص برای افرادی که قصد لاغر شدن دارند.

 

اما افرادی که قصد دارند حجم عضلات بدنشان افزایش یابد، می‌توانند در این زمان، یعنی در فاصله دو ساعت پس از ورزش از مقداری کربوهیدرات‌ و پروتئین و مقدار کمی چربی استفاده کنند، ولی نباید در این کار زیاده‌روی کنند. از این مواد می‌توان به مصرف ماکارونی، نان سبوس‌دار ، میوه و ماست اشاره کرد.

 

مصرف کمی کربوهیدرات مانند میوه یا آبمیوه حدود ۱۵ دقیقه پس از ورزش به ذخیره‌سازی مجدد گلیکوژن در عضلات کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم کربوهیدرات طی دو ساعت بعد از ورزش به ساخت گلیکوژن کافی ذخیره شده برای ورزش بعدی کمک می کند و اگر زمان آن از دو ساعت بیشتر شود، مقدار ذخیره گلیکوژن تا ۵۰ درصد در عضلات کاهش می‌یابد. مصرف پروتئین هم پس از ورزش اسید آمینه‌هایی را تولید می‌کند که برای ساخت مجدد بافت ماهیچه‌ای که در طول ورزش شدید و طولانی آسیب دیده‌اند، لازم است و از سوی دیگر جذب آب را از روده‌ها بالا برده و جذب آب ماهیچه‌ها را افزایش می‌دهد. اسید آمینه‌های موجود در پروتئین، سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و فرد را نسبت به سرما و سایر عفونت‌ها مقاوم می‌کند.

 

پس همیشه به یاد داشته باشید که برای داشتن اندامی متناسب، ورزش تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه، تغذیه سالم و استفاده صحیح از آن است، به طوری که باعث بالا بردن توان بدن و رسیدن ما به هدف انجام ورزش گردد.

منبع: جام جمادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : friendland |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه
نمایندگی برندها در ایران
انجام پایان نامه

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.